Εισόδος

Τα πρόβατα

Ο καπετάν Γιάννης αισθάνεται το τέλος του. Έχει 3 γιους στους οποίους θέλει και να μοιράσει, όπως αυτός πιστεύει δίκαια, την περιούσια του... 

Η περιούσια του είναι μόνο 19 πρόβατα.

Ούτε 18 ούτε 20, 19.

Στον πρώτο του γιο ως και πρωτότοκος θέλει να αφήσει το 1/2 των πρόβατων.

Στον δεύτερο το 1/4 των πρόβατων και στο τρίτο και τελευταίο το 1/5.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλει οι γιοι του να χωρίσουν τα πρόβατα σε κομμάτια, σκοτώνοντας τα.

Βλέπεις αγαπάει τα πρόβατα σαν παιδία του. Τι πρέπει οι γιοι του να κάνουν?

Η λύση αν και στηρίζεται σε στοιχειώδη μαθηματικά είναι πολύ καλή.

 

template Joomla