Εισόδος

Τα τρία χωριά

Στο παρακάτω σχήμα τα σημεία Α,Β,Γ,Ο απεικονίζουν τέσσερα χωριά.

Το χωριό Α απέχει από το χωριό Ο πέντε χιλιόμετρα,

Το χωριό Β από το χωριό Ο επτά χιλιόμετρα και το χωριό Γ από το χωριό Ο δέκα χιλιόμετρα.

 

Ένα φορτηγό θέλει να πάει από το χωριό Α στο Β από το Β στο Γ και από το Γ πάλι στο Α.

Η βενζίνη όμως που έχει φτάνει για 44 χιλιόμετρα ακριβώς.

Η ερώτηση είναι θα φτάσει η βενζίνη για να κάνει όλη αυτή την απόσταση;

Σχήμα!!! (τι lamer που είμαι!):  φαντασθείτε ότι τα χωριά ΑΒΓ είναι ένα τυχαίο τρίγωνο και το χωριό Ο βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου.

 

template Joomla