Εισόδος

Επισκευή UPS

Όταν φεύγοντας για διακοπές έκλεισα το UPS μου για αν μην σφυρίζει (πεθαμένη μπαταρία) δεν περίμενα αυτό που βρήκα γυρνώντας…

 

Νομίζω με λίγη «ατυχία» η φωτιά δεν ήταν πολύ μακριά.

Παρακάτω είναι τα βήματα που ακολούθησα για να αλλάξω την μπαταρία με αυτές του εμπορίου και να επιδιορθώσω την ζημιά που προκάλεσαν τα υγρά της.

Προσοχή! Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε τη ίδια τεχνική, το ρίσκο είναι δικό σας. Υπάρχει κίνδυνος τόσο από τα υγρά της μπαταρίας όσο και από ηλεκτροπληξία, αν δεν γνωρίζετε τι κάνετε.

Βήμα 1:

Αφαίρεση της μπαταρίας, διάλυση του UPS και καθαρισμός από τα υγρά

IMG 3765

IMG 3766

IMG 3767

IMG 3768

IMG 3769

Βήμα 2:

Διάλυση της διπλής μπαταρίας και καθαρισμός από τα υγρά. Εδώ η καταστροφή είναι εμφανής.

20150816 182453

 

Βήμα 3:

Δημιουργία νέας διπλής μπαταρίας. Προσοχή στον τρόπο καλωδίωσης. Ουσιαστικά οι μπαταρίες είναι σε σειρά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρειάστηκε να αλλάξω και τις επαφές αφού είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από τα υγρά των μπαταριών.

IMG 3760

IMG 3761

IMG 3762

IMG 3763

IMG 3764

Βήμα 4:

Επανασυναρμολόγηση του UPS και τοποθέτηση της παρατάς.

 

Τέλος, επιβεβαίωση από το software της APC ότι το UPS λειτουργεί σωστά (Self test)

template Joomla